ZÁKLADNÝ

od4,5€/mesiac

 • Faktúry, Náklady, Kontakty, Dodacie listy
 • Import - Export agendy
 • Automatické párovanie platieb
 • Sklad / Cenník
 • Odoslanie dokumentov poštou

ŠTANDARDNÝ

od9,9€/mesiac

 • Faktúry, Náklady, Kontakty, Dodacie listy
 • Import - Export agendy
 • Automatické párovanie platieb
 • Sklad / Cenník
 • Odoslanie dokumentov poštou
 • Cenové ponuky, Objednávky, Koncepty
 • Automatické upomienky (SMS/email)
 • Pokladnica
 • Export pre kuriérov
 • Automatické odoslanie pravidelných faktúr
 • Inbox
 • Viac kontaktných osôb

PRÉMIOVÝ

od15,9€/mesiac

 • Faktúry, Náklady, Kontakty, Dodacie listy
 • Import - Export agendy
 • Automatické párovanie platieb
 • Sklad / Cenník
 • Odoslanie dokumentov poštou
 • Cenové ponuky, Objednávky, Koncepty
 • Automatické upomienky (SMS/email)
 • Pokladnica
 • Export pre kuriérov
 • Automatické odoslanie pravidelných faktúr
 • Inbox
 • Viac kontaktných osôb
 • Tagovanie faktúr a nákladov
 • API (prepojenie s e-shopom + bezplatné moduly)
 • Rôzne číselné rady pre faktúry

Mobil

0949 066 330

E-mail

info@efaktury.sk

Adresa

Masarykova 22, Prešov 080 01

eFaktury